• Kursplan
  • Kampfkunst
Mo Mai 20|08:15 - 09:00
Reha-Sport
Mo Mai 20|09:05 - 09:50
Reha-Sport
Mo Mai 20|09:55 - 10:40
Reha-Sport
Mo Mai 20|10:45 - 11:30
Reha-Sport
Mo Mai 20|17:30 - 18:15
Reha-Sport
Ganzen Kursplan anzeigen
Mo Mai 20|17:00 - 18:00
Karate-Do Kinder & Jugend Kinder ab 8 Jahre
Mo Mai 20|18:00 - 19:00
Karate-Do Jugend & Erwachsene
Mo Mai 20|19:00 - 20:00
Kick-Boxen ab 14 Jahre
Di Mai 21|16:30 - 17:30
Judo 5-7 Jahre
Di Mai 21|17:30 - 18:30
Judo 8-11 Jahre
Ganzen Kursplan anzeigen

Kampfkunst

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

16:30 - 17:30 Uhr

Judo 5-7 Jahre

16:30 - 18:00 Uhr

Judo 8- 13 Jahre

17:00 - 18:00 Uhr

Karate-Do Kinder & Jugend Kinder ab 8 Jahre

17:30 - 18:30 Uhr

Judo 8-11 Jahre

17:00 - 18:00 Uhr

Karate-Do Kinder & Jugend Kinder ab 8 Jahre

18:00 - 19:00 Uhr

Karate-Do Jugend & Erwachsene

18:30 - 19:30 Uhr

Judo ab 12 Jahre

18:00 - 19:00 Uhr

Karate-Do Jugend & Erwachsene

18:00 - 19:30 Uhr

Judo ab 14 Jahre & Erwachsene

19:00 - 20:00 Uhr

Kick-Boxen ab 14 Jahre

19:00 - 20:00 Uhr

Kick-Boxen ab 12 Jahre

19:30 - 20:30 Uhr

Karate-Do Fortgeschrittene

Montag

17:00 - 18:00 Uhr

Karate-Do Kinder & Jugend Kinder ab 8 Jahre

18:00 - 19:00 Uhr

Karate-Do Jugend & Erwachsene

19:00 - 20:00 Uhr

Kick-Boxen ab 14 Jahre

Dienstag

16:30 - 17:30 Uhr

Judo 5-7 Jahre

17:30 - 18:30 Uhr

Judo 8-11 Jahre

18:30 - 19:30 Uhr

Judo ab 12 Jahre

Mittwoch

17:00 - 18:00 Uhr

Karate-Do Kinder & Jugend Kinder ab 8 Jahre

18:00 - 19:00 Uhr

Karate-Do Jugend & Erwachsene

19:00 - 20:00 Uhr

Kick-Boxen ab 12 Jahre

Donnerstag

16:30 - 18:00 Uhr

Judo 8- 13 Jahre

18:00 - 19:30 Uhr

Judo ab 14 Jahre & Erwachsene

19:30 - 20:30 Uhr

Karate-Do Fortgeschrittene